Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Pala LKV on Kiinteistömaailma Oy:n omistama brändi.

1 Rekisterinpitäjä

Kiinteistömaailma Oy (y-tunnus: 0804835-9)
Kaupintie 3 D II

00440 HELSINKI

Puhelin: 010 622 3000
Faksi: 010 622 3002

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marina Salenius

c/o Kiinteistömaailma Oy

Puhelin: 010 622 3021
Sähköposti: marina.salenius@kiinteistomaailma.fi

3 Rekisterin nimi

Kiinteistömaailma Oy:n (jäljempänä ”Kiinteistömaailma”) asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti, sekä rekisteröityjä koskevien profiilien luominen rekisteröidyn toimintojen, kiinnostuksen kohteiden ja rekisterin ulkopuolisten tietosisältöjen analysoinnin perusteella.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen, kuten Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvien asuntomyymälöiden ohjaukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten, kuten Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvien asuntomyymälöiden, markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Rekisteröitävälle tarjottavia tietosisältöjä, viestintää, palveluja tai etuja tai muuta markkinointiviestintää voidaan kohdentaa ja räätälöidä rekisteröityä kiinnostavaksi rekisteröidyn kiinnostuksen kohteiden tai toimintojen sekä niiden ja rekisterin ulkopuolisten tietosisältöjen perusteella luotujen profiilien perusteella.

5 Rekisterin tietosisältö

Kiinteistömaailma hallinnoi valtakunnallista, itsenäisistä franchising-yrittäjistä muodostuvaa Kiinteistömaailma-ketjua. Asiakassuhteeseen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvalle asuntomyymälälle, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy asuntomyymälän hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää rekisterinpitäjän palveluita, kuten asettaa hakuvahdin rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet)
  • henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
  • kansalaisuus
  • kieli
  • yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot